Mayo 2012

Folio Fecha Tipo Destino Monto Donación Monto Certificado Donante
RUT Nombre o Razón Social
8836 16/05/12 Donación en pesos Obra $ 3.500.000 $ 3.500.000  
8778 15/05/12 Donación en pesos Obra $ 30.000.000 $ 30.000.000  
banner banner banner