Diciembre 2012

Folio Fecha Tipo Destino Monto Donación Monto Certificado Donante
RUT Nombre o Razón Social
10368 01/12/12 Donación en especies Obra $ 17.249.430 $ 17.249.430  
10326 01/12/12 Donación en especies Obra $ 29.695.903 $ 29.695.903  
10325 01/12/12 Donación en especies Obra $ 1.548.400 $ 1.548.400  
10324 01/12/12 Donación en especies Obra $ 16.882.171 $ 16.882.171  
10263 01/12/12 Donación en especies Obra $ 14.208.726 $ 14.208.726  
10320 01/12/12 Donación en especies Obra $ 15.231.931 $ 15.231.931  
10314 01/12/12 Donación en especies Obra $ 11.470 $ 11.470  
10313 01/12/12 Donación en especies Obra $ 1.449.555 $ 1.449.555  
10312 01/12/12 Donación en especies Obra $ 41.681 $ 41.681  
10311 01/12/12 Donación en especies Obra $ 48.000 $ 48.000  
10310 01/12/12 Donación en especies Obra $ 8.456.337 $ 8.456.337  
10309 01/12/12 Donación en especies Obra $ 9.198.454 $ 9.198.454  
10308 01/12/12 Donación en especies Obra $ 3.946.407 $ 3.946.407  
10307 01/12/12 Donación en especies Obra $ 3.454.682 $ 3.454.682  
10306 01/12/12 Donación en especies Obra $ 600.000 $ 600.000  
10305 01/12/12 Donación en especies Obra $ 1.973.461 $ 1.973.461  
10304 01/12/12 Donación en especies Obra $ 160.248 $ 160.248  
10303 01/12/12 Donación en especies Obra $ 31.103.751 $ 31.103.751  
10302 01/12/12 Donación en especies Obra $ 1.075.557 $ 1.075.557  
10300 01/12/12 Donación en especies Obra $ 12.231.853 $ 12.231.853  
10299 01/12/12 Donación en especies Obra $ 8.710.307 $ 8.710.307  
10298 01/12/12 Donación en especies Obra $ 28.979.241 $ 28.979.241  
10296 01/12/12 Donación en especies Obra $ 21.735.482 $ 21.735.482  
10295 01/12/12 Donación en especies Obra $ 855.424 $ 855.424  
10294 01/12/12 Donación en especies Obra $ 1.898.563 $ 1.898.563  
10293 01/12/12 Donación en especies Obra $ 1.400.000 $ 1.400.000  
10292 01/12/12 Donación en especies Obra $ 437.761 $ 437.761  
10291 01/12/12 Donación en especies Obra $ 648.181 $ 648.181  
10290 01/12/12 Donación en especies Obra $ 3.257.590 $ 3.257.590  
9594 26/12/12 Donación en pesos Obra $ 20.926.560 $ 20.926.560  
9609 26/12/12 Donación en pesos Obra $ 29.708.846 $ 29.708.846 77.294.240-0 Semillas Tuniche Ltda
9605 26/12/12 Donación en pesos Obra $ 500.000 $ 500.000 77.562.510-4 PAPELES BIO BIO S.A
9581 21/12/12 Donación en pesos Obra $ 8.000.000 $ 8.000.000  
9580 21/12/12 Donación en pesos Obra $ 8.000.000 $ 8.000.000  
banner banner banner