Agosto 2012

Folio Fecha Tipo Destino Monto Donación Monto Certificado Donante
RUT Nombre o Razón Social
9183 17/08/12 Donación en pesos Obra $ 8.000.000 $ 8.000.000  
9181 17/08/12 Donación en pesos Obra $ 8.000.000 $ 8.000.000  
banner banner banner